Körkort tillåtna i Schengenområdet

Körkort tillåtna i Schengenområdet

Körkort tillåtna i Schengenområdet, Processen för att få ett giltigt svenskt körkort kan vara mycket lång och komplicerad. Det innebär flera komplicerade procedurer som kan vara mycket frustrerande särskilt för utlänningar. Vår byrå kan dock hjälpa dig att övervinna dessa komplikationer och få dig ett giltigt svenskt körkort inom 5 dagar. Men om du skulle vilja följa de komplicerade långa officiella procedurerna för att skaffa ett giltigt svenskt körkort, kommer här lite viktig information nedan.

Det enklaste sättet att få svenskt körkort är förstås om professionella mellanhänder hjälper dig i denna process. Du kan kontakta denna förmedlare för att få hjälp med att ta svenskt körkort inom några dagar. Dessutom kan denna byrå hjälpa utlänningar att ta sitt svenska körkort mycket enkelt inom några dagar. De kan också hjälpa dig att byta ut ett utländskt körkort mot ett svenskt inom några dagar. Dessa tjänster tillhandahålls även av våra partners i många andra länder.

 

Får du köra med utländskt körkort i Europa? Måste man ansöka om ett lokalt körkort? Här svarar vi på alla dina frågor om bilkörning i Europa.

Om Schengenområdet är det största i världen som tillåter rörelsefrihet, betyder det att det är möjligt att köra med vilken typ av körkort som helst? Som vanligt beror det på! Här är vad du behöver veta om att köra lagligt på de europeiska vägarna.

Har ditt körkort utfärdats av ett europeiskt land? Du behöver inte byta den. Om ditt körkort har utfärdats av något av de 30 EES-länderna (EU-länder + AELE utom Schweiz) kan du köra i alla dessa länder, oavsett hur länge din vistelse varar. Du behöver inte byta ut det mot ett lokalt körkort (förutom under vissa omständigheter) om du uppfyller vissa villkor:

Du är innehavare av ett giltigt körkort.
Ditt körkort måste följa reglerna i det land du vistas i (t.ex. kan giltighetstiden ändras beroende på land).
Ett interimistiskt körkort (tillfälligt körkort, tillfälligt körkort, körprovsintyg, deklaration om förlust eller stöld av ditt körkort) som levererats i ditt ursprungsland erkänns inte alltid i alla europeiska länder.

Visste du ?
Ett nytt och unikt europeiskt körkort lanserades 2013. Det gäller i alla europeiska länder. Det är storleken på ett betalkort och är plastat, skyddat mot bedrägerier (med ett elektroniskt chip) och förnybart. Giltighetstiden varierar beroende på EU-land.

Frankrike har till exempel en giltighetstid på 15 år för kategorierna A och B, och fem år för de tunga (C och D) eller är föremål för medicinsk rådgivning. Förnyelsen är endast administrativ, utan läkarbesök eller praktiskt prov (förutom i specifika situationer enligt trafikföreskrifter).

I Frankrike är alla körkort utfärdade före den 19 januari 2013 giltiga till den 19 januari 2033.

I vilket fall måste du byta ut ditt körkort i ett annat EES-land? Om du vill: du kan bara ha ett europeiskt körkort samtidigt. Om du flyttar till ett annat EES-land behöver du inte byta det men du får göra det om du är villig.

Obligatoriskt: om ditt körkort har stulits, förlorats eller skadats, om du är innehavare av ett körkort på livstid, utfärdat i ditt ursprungsland, och myndigheterna i ditt hemland kräver ett körkort med begränsad giltighet och din är, enligt deras bestämmelser, snart förfallen.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *